Kazokai

Kazõkai dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • išvaryti — 1 išvaryti K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; SD1200, SD411, H, H159, R44,49, MŽ59, D.Pošk, N, M, L 1. KŽ, DŽ1, Krs, Kvr, Jdp, Kur, Pnm, Ps, Mšk, Krš, Sd, Žlb priversti išeiti, išbėgti, išskristi (ppr. iš vienos vietos ar patalpos į kitą): Visi žmonės išvãro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kazokas — 1 kazõkas (rus. кaзaк) sm. (2) K; M 1. DŽ istor. Rusijoje nuo XVIII amžiaus – karių luomo žmogus, kilęs iš Dono, Kubanės, Tereko, Orenburgo ir kitų karinių sričių, už lengvatinį naudojimąsi žeme įpareigotas tarnauti kariuomenėje arba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kazokas — kazõkas, kazõkė dkt. Lãksto kai̇̃p kazõkai (vaikai) po kiẽmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kazokė — kazõkas, kazõkė dkt. Lãksto kai̇̃p kazõkai (vaikai) po kiẽmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsarginti — 2 apsargìnti caus. apsirgti. 1. BŽ32, Š įduoti ligą, apsargdinti: Išgąstis ir tąsymai apsargino silpno sudėjimo vaikelį ir paguldė jį ant patalo rš. Vėdaruos [nykštukas] belandžiodamas karvę apsargino Jrk27. 2. refl. apsimesti sergančiu: Tiktai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvinti — 1 aptvìnti NdŽ; R, MŽ, MŽ213, N, LL307 1. intr. pakilti, padaugėti vandeniui: Ar upė aptvìno? Sch5. Maldenis labai aptvìnsta Trš. 2. intr. R361, MŽ484, Sut, Š, Rtr, DŽ1, KŽ, Tlž, Pgg apibėgti vandeniu, būti aplietam, apsemtam: Kūgiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • badukas — badùkas sm. ms. badiklis ^ Duku, duku, du badùku, keturi kazokai ir makaila (jautis) Dkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.